top of page
In memoriam: Dr inż. Józef Wożniak
Jozef Wozniak_m.jpg

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 22 sierpnia w wieku 73 lat zmarł dr inż. Józef Woźniak, nasz Kolega i Przyjaciel. Całe życie zawodowe poświęcił pracy naukowej i organizacyjnej oraz dydaktyce geodezji i fotogrametrii na Politechnice Wrocławskiej.

Józef Woźniak urodził się 8 marca 1945 r. w Męcinie (powiat limanowski). Tam ukończył szkołę podstawową, a następnie w Nowym Sączu liceum ogólnokształcące. W 1964 r. rozpoczął studia geodezyjne w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Po ich ukończeniu podjął pracę na Politechnice Wrocławskiej w Zakładzie Geodezji i Fotogrametrii Instytutu Geotechniki. W 1977 r. obronił pracę doktorską pt. „Geodezyjne metody badań współczesnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej z uwzględnieniem warunków sieci wielokrotnej niwelacji Polski południowo-zachodniej”, za którą otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki Wrocławskiej.

Był jednym z członków założycieli Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej i jego Komisji Dolnośląskiej. W latach 1998-1999 oraz 2004-2008 kierował Zakładem Geodezji i Geoinformatyki w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Wraz z dr Jackiem Rejmanem był pomysłodawcą i organizatorem od 1974 r. Jesiennych Szkół Geodezji i Kartografii we Wrocławiu integrujących geodezyjne środowisko naukowe z wykonawcami prac geodezyjnych i administracją geodezyjną.

Był także współtwórcą specjalności Geoinformatyka oraz kierunku studiów Geodezja i Kartografia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Dydaktyka stała się dla Niego priorytetem i pasją. Z inicjatywy dra Józefa Woźniaka powstało studenckie Koło Naukowo-Badawcze GIS, którego 15-lecie było świętowane w 2016 r. Również z Jego inspiracji w 2003 r. zapoczątkowano we Wrocławiu obchody Światowego Dnia GIS organizowane corocznie przy Jego nieocenionej pomocy przez studentów wrocławskich uczelni wyższych. Uhonorowaniem wieloletniej i pełnej zaangażowania działalności dydaktycznej było wręczenie nagrody specjalnej „Docendo Discimus” przez Rektora Politechniki Wrocławskiej w 2010 r.

W dniach 21-22 września 2017 r. podczas XXIII Jesiennej Szkoły Geodezji w Wałbrzychu środowisko geodezyjne uroczystą sesją uczciło jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Józefa Woźniaka.

Odszedł od nas bardzo życzliwy, uczynny i lubiany Kolega, również wielki Przyjaciel studentów, dusza oraz serce geodezji i geoinformatyki w Politechnice Wrocławskiej. Dr Józef Woźniak został pochowany w Jego rodzinnej i ukochanej Męcinie.

Jan Blachowski

bottom of page