PASI Council (term of office 2019 - 2021)

 

 • Marek Baranowski, Dr Hab., president

 • Prof. Elżbieta Bielecka, Dr Hab., vice-president

 • Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Dr Hab., secretary and treasurer

 • Kazimierz Bujakowski, Ph.D.

 • Jerzy Chmiel, Dr Hab.

 • Prof. Konrad Eckes, Dr Hab.

 • Adam Iwaniak, Ph.D.

 • Waldemar Izdebski, Dr Hab.

 • Dariusz Korpetta, Ph.D.

 • Prof. Jacek Kozak, Dr Hab.

 • Prof. Zbigniew Zwoliński, Dr Hab.

Prof. Jerzy Gaździcki, Dr Hab., honorary president

 

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com