top of page
In memoriam: prof. dr ir. M.J.M. Bogaerts

Profesor Bogaerts (1934-2017) był wybitnym specjalistą w dziedzinie  geoinformacji. Jego pionierska działalność naukowa, edukacyjna i zawodowa powiązana była z Uniwersytetem Technicznym w Delft, gdzie w latach 1977-1980 oraz 1992-2002  zajmował stanowisko dziekana Wydziału Geodezji. Do Jego osiągnięć badawczych należało opracowanie systemu FRANK, stanowiącego pierwowzór systemu CycloMedia. Był autorem wielu publikacji w języku angielskim i niderlandzkim, podejmował z powodzeniem liczne inicjatywy badawcze, przyczyniał się do rozwoju naukowego młodszych współpracowników.

Prof. Bogaerts rozwijał również szeroką działalność międzynarodową, m. in. w Urban Data Management Society. Jest pamiętany jako ceniony ekspert  programu PHARE Unii Europejskiej. W Polsce wynikiem Jego działalności była ekspertyza pt. Towards an enhanced cadastre in Poland, Warsaw/Delft,1998, powstała przy współpracy piszącego te słowa.

Prof. Bogaerts był moim życzliwym, dobrym przyjacielem.

Jerzy Gaździcki

bottom of page