top of page
In memoriam: Profesor Heronim Olenderek

Odszedł od nas Pan Profesor Heronim Olenderek, wybitny dydaktyk i pracownik naukowy Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wśród wielu zainteresowań naukowych, Profesor był również oddany problematyce geomatyki w leśnictwie. Ten obszar Jego badań związał Go z Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej. Był autorem wielu wystąpień podczas dorocznych konferencji naszego Towarzystwa oraz licznych artykułów publikowanych w naszym periodyku Roczniki Geomatyki.

Profesor Olenderek wspierał nas również organizacyjnie swoją wiedzą i doświadczeniem. Przez wiele lat przewodniczył Walnym Zgromadzeniom Członków  Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, będąc dla nas przykładem profesjonalizmu i sprawności działania.  Jego cenne rady pozwalały nam rozwiązywać często trudne kwestie, z jakimi się mierzyliśmy.

Był osobą o wysokiej kulturze osobistej i wyróżniał się niezwykłą życzliwością jaką darzył ludzi. Dzięki temu cieszył się najwyższym poważaniem wśród członków i zarządu naszego Towarzystwa. Będzie nam bardzo Jego brakowało.


Marek Baranowski

Prezes Polskiego Towarzystwa

Informacji Przestrzennej

bottom of page