top of page

XXXI Konferencja

Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

na temat

GEOINFORMACJA W DOBIE ZAGROŻEŃ GLOBALNYCH

– 9 listopada 2022 r.

 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Politechniki Warszawskiej, Warszawa ul. Rektorska 4 

 

[ w trybie hybrydowym]

MRIT_LOGO_PION_PL_biale_tlo.png
Patronat Honorowy
GUGiK.jpg

Główny Geodeta Kraju

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej z przyjemnością zaprasza na XXXI Konferencję PTIP z cyklu GEOINFORMACJA W POLSCE, której tematem przewodnim będzie

 

Geoinformacja w dobie zagrożeń globalnych.

 

Tegoroczna Konferencja została objęta patronatami honorowymi Ministra Rozwoju i Technologii oraz Głównego Geodety Kraju.

Konferencje Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej służą wymianie poglądów, doświadczeń i opinii środowisk oraz ośrodków zainteresowanych tworzeniem, a także stosowaniem informacji geoprzestrzennej w różnych dziedzinach wiedzy, gospodarki, administracji publicznej i edukacji z uwzględnieniem potrzeb zarówno o charakterze społecznym, jak też osobistym. Jednocześnie konferencje te popularyzują dorobek ich uczestników prezentowany podczas obrad oraz publikowany w wydawanym przez Towarzystwo czasopiśmie naukowym Roczniki Geomatyki.

 

Tegoroczna Konferencja odbędzie się w czasie największych od dziesięcioleci kryzysów światowych spowodowanych pandemią, wojną i zmianami klimatycznymi. Rola informacji przestrzennej w ocenie rozmiaru tych zagrożeń, ich wpływu na życie społeczne i gospodarcze oraz skutków jakie niosą ze sobą, będzie wiodącym tematem obrad, które będą się koncentrowały wokół następującej problematyki:

 

 • Geoinfomacyjne platformy monitorowania i modelowania zjawisk globalnych

 • Modele symulacyjne i predykcyjne występowania oraz rozprzestrzeniania się zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych

 • Geoinformacja w zabezpieczeniu i ochronie obywateli, mienia i dziedzictwa kulturowego

 • Analizy wielokryterialne i wieloatrybutowe w systemach wspomagania decyzji

 • Synergia SIP, teledetekcji i kartografii w zarządzaniu kryzysowym

 

Ponadto dyskutowane będą następujące tematy:

 

 • Infrastruktura geoinformacyjna i geoportal w edukacji społeczeństwa

 • Otwarte dane i otwarte oprogramowanie w analizach przestrzennych

 • Próby definiowania domeny nauki o geoinformacji i technologii geoinformacyjnych

 

Planowane są również dwie specjalne sesje: młodych geomatyków oraz samorządowa.

 

W tych szerokich ramach tematycznych powinny się mieścić referaty zgłaszane na konferencję. Jedna z sesji oraz panel dyskusyjny będą przygotowane i prowadzone przez młodych adeptów geomatyki.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej, szkolnictwa, produkcji i usług, twórców oraz użytkowników informacji geoprzestrzennej. Udział członków PTIP, doktorantów oraz studentów kierunków geoinformacyjnych będzie możliwy na specjalnych warunkach.

Po kilku latach braku bezpośrednich spotkań, spowodowanego długotrwałą epidemią, konferencja będzie zorganizowana w trybie hybrydowym, tj. w salach konferencyjnych i poprzez wideokonferencję. Podczas konferencji odbędą się sesje referatowe, posterowe oraz fora dyskusyjne. Po pierwszym dniu konferencji odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Konferencja organizowana jest na zasadach samofinansowania, co oznacza, że udział w konferencji jest odpłatny.

 

OPŁATY KONFERENCYJNE

Opłata konferencyjna za uczestnictwo jednej osoby wynosi:

 • w trybie stacjonarnym, pełnopłatna450 zł przy wpłacie do 30.09.2022 r. i 500 zł po tej dacie (do dnia 29 października 2022 r.)

 • w trybie zdalnym, pełnopłatna200 zł przy wpłacie do 30.09.2022 r. i 250 zł po tej dacie
  (do dnia 29 października 2022 r.),

 • w trybie stacjonarnym, członkowie PTIP (z opłaconymi składkami 60 zł)380 zł przy wpłacie do 30.09.2022 r. i 400 zł po tej dacie (do dnia 29 października 2022 r.)

 • w trybie zdalnym, członkowie PTIP (z opłaconymi składkami 60 zł)180 zł przy wpłacie do 30.09.2022 r. i 200 zł po tej dacie (do dnia 29 października 2022 r.),

 • w trybie stacjonarnym, studenci i doktoranci - 300 zł przy wpłacie do 30.09.2022 i 350 zł po tej dacie (do dnia 29 października 2022 r.),

 • obniżona w trybie zdalnym, studenci i doktoranci150 zł przy wpłacie do 30.09.2022 r.
  i 200 zł po tej dacie (do dnia 29 października 2022 r.).

 

Z opłaty konferencyjnej zwolnione są grupy uczniów szkół średnich, studentów i doktorantów zgłoszone przez ich opiekunów naukowych do dnia 29 października 2022 r.

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

Dostępne są następujące formy zgłaszania uczestnictwa:

 • indywidualne: formularz A

 • grupowe dla pracowników zgłaszanych przez instytucje: formularz B

 • grupowe dla studentów i doktorantów zgłaszane przez ich opiekunów naukowych: formularz C

 

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie uczestnictwa przez wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego (patrz wyżej) oraz dokonanie przelewu odpowiedniej opłaty konferencyjnej na numer konta: 16 2130 0004 2001 0957 3197 0001 Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, ul. Modzelewskiego 27, 02-679, Warszawa, do dnia 4 listopada 2022 r., a w pozycji „tytułem” wpisać nazwiska uczestników.

 

ZGŁASZANIE REFERATÓW I POSTERÓW - ZAKOŃCZONO

Referaty i postery należy zgłaszać na odpowiednich formularzach w terminie
do 16.09.2022 r. (nowy termin). Objętość streszczenia powinna wynosić 1500 - 2000 słów (łącznie z pozycjami bibliograficznymi)

– zgłoszenie referatu (formularz D),

– zgłoszenie posteru (formularz E).

 

Informacja o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia lub posteru do prezentacji podczas konferencji zostanie przekazana autorom zgłaszającym do 25.09.2022 r.

Streszczenia zakwalifikowanych referatów i posterów, w postaci komunikatów naukowych, zostaną opublikowane w czasopiśmie Roczniki Geomatyki.

 

 

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jerzy Gaździcki

dr hab. Marek Baranowski

prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

dr inż. Kazimierz Bujakowski

dr hab. inż. Jerzy Chmiel

prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

dr hab. inż. Dariusz Gotlib

dr hab. inż. Adam Iwaniak

dr hab. inż. Waldemar Izdebski

prof. dr hab. Jacek Kozak

dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska

prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

 

INNE INFORMACJE


Na niniejszej stronie będą kolejno umieszczane, a także rozsyłane pocztą elektroniczną:

 • w I połowie października 2022 r. – ramowy program konferencji,

 • w II połowie października 2022 r. – szczegółowy program konferencji oraz druk zgłaszania grup studentów i doktorantów przez ich opiekunów naukowych.

Ewentualne pytania należy kierować do Sekretarza Towarzystwa dr hab. inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej mailowo na adres: ptip@ptip.org.pl.

 

dr hab. Marek Baranowski, em. prof. IGiK

Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

bottom of page