top of page

XXVIII Konferencja

Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

na temat

OD GEOINFORMACJI DO SPOŁECZEŃSTWA GEOINFORMACYJNEGO

7– 8 listopada 2018 r.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Konferencja nawiązuje do dorobku dotychczasowych dorocznych konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, a jej temat przewodni, który powinien być szeroko rozumiany, stanowi odzwierciedlenie zainteresowań krajowych środowisk geoinformacyjnych reprezentujących różne zawody, specjalności i obszary działalności.  Środowiska te łączy świadomość rosnącego znaczenia geoinformacji we współczesnym świecie, w którym postępy nauki i techniki radykalnie zwiększają możliwości działania człowieka w przestrzeni, stwarzając jednocześnie konieczność optymalizacji korzystania z ograniczonych jej zasobów. Temat ten wskazuje również na ogólny kierunek prowadzonych prac, zmierzających do rozwoju społeczeństwa geoinformacyjnego, jako społeczeństwa szeroko i aktywnie korzystającego z geoinformacji, która jest uzyskiwana za pomocą powszechnie dostępnych usług infrastruktury geoinformacyjnej, zaspokajając wszelkie potrzeby związane z racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią i jej  użytkowaniem do celów publicznych i prywatnych.

Więcej w załącznikach poniżej

bottom of page