top of page
PAU.jpg

Seminarium
Geoinformatyka w Polsce – początki

GIF.gif

13 kwietnia 2022 r., 13:00 – 15:30

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej zapraszają na otwarte seminarium pt. Geoinformatyka w Polsce – początki w środę 13 kwietnia 2022 r. w godzinach 13:00 – 15:30. Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej: w budynku Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie oraz on-line, na platformie ZOOM (szczegóły niżej). 

Program

13:00 – 13:10 – łączenie się uczestników on-line, otwarcie seminarium
13:10 – 14:00 – dr hab. Marek Baranowski, em. prof. IGiK wygłosi referat pt.: „Jak kształtowała się geomatyka w Polsce?”
14:00 – 14:50 – prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak oraz prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, wygłoszą referat pt.: „Geoinformatica Cracoviensis – genesis, theoria et praxis”
14:50 – do końca – otwarta dyskusja 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji Geoinformatyki                                                                          Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej
         Prof. dr hab. Jacek Kozak                                                                                                    dr hab. Marek Baranowski, em. prof. IGiK


Seminarium odbędzie się w sali 106, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie, budynek C-4 przy ulicy Mickiewicza 30.

Udział w seminarium on-line będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM:

 

https://us06web.zoom.us/j/81913611045?pwd=NkdzSnRRczBMckx4VWFOUmNQVGxadz09.

 

(niezbędna jest wcześniejsza instalacja programu ZOOM). 

 

W przypadku posiadania zainstalowanego programu na spotkanie można również wejść podając identyfikator spotkania: 819 1361 1045 oraz kod dostępu: 230944.


Pytania techniczne związane ze spotkaniem proszę kierować w odpowiedzi na tego maila.


Streszczenia:


„Jak kształtowała się geomatyka w Polsce?” (M. Baranowski)

Powstawanie nowej dyscypliny naukowej i praktycznej, jaką jest geomatyka sięga pierwszej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. Początkowe prace eksperymentalne szybko ewoluowały w kierunku opracowywania coraz bardziej zaawansowanego oprogramowania komputerowego, a później programów badawczych i systemowych rozwiązań technologicznych. Rosła rzesza pracowników naukowych i kadry przedsiębiorstw zajmujących się problematyką przetwarzania informacji geograficznej. W wystąpieniu przedstawione będą kluczowe projekty i osiągnięcia technologiczne, a także tworzone struktury organizacyjne i prowadzona współpraca krajowa i zagraniczna w okresie przed rokiem 1990.

„Geoinformatica Cracoviensis – genesis, theoria et praxis” (T. Chrobak, K. Eckes)
Część I – Konrad Eckes
W warunkach odcięcia od światowych osiągnięć technologicznych, od lat 60-tych ubiegłego wieku do wielkich przemian gospodarczych po roku 1989, należało skupić się na studiach i budowaniu rozwiązań teoretycznych, oczekując na powstanie szansy ich wdrożenia.
Referat przedstawia prace:
– Badanie ilości informacji, którą zawierają obrazy map wielkoskalowych miasta. Badanie nadmiaru informacji (redundancji) w aspekcie gwarancji niezawodności przepływu danych.
– Klasyfikacja obiektów przestrzeni geograficznej.
– Studia algorytmów grafiki komputerowej, które można zastosować do wizualizacji powierzchni topograficznej i obiektów infrastruktury.
– Tworzenie reguł ekspertowych do weryfikacji danych wejściowych do GIS.
Koncepcje teoretyczne były wdrażane w miarę pojawiania się możliwości technicznych.
Referat zawiera konkluzję, że znajomość podstaw teoretycznych jest czynnikiem sprzyjającym kreatywności w budowaniu rozwiązań praktycznych. Podstawy teoretyczne powinny być uwzględniane w większym stopniu w edukacji uniwersyteckiej w tematyce geoinformatyki.

Część II – Tadeusz Chrobak
Część druga wystąpienia omawia Małopolski System Informacji Przestrzennej - MSIP, którego tworzenie rozpoczęto w latach 90. XX w. Omówiona zostanie struktura, cele i zakres przedmiotowy MSIP, a także przyjęte standardy odnoszące się do danych przestrzennych i ich szczegółowości w różnych skalach. Przedstawiono także zadania oraz pozycję systemu w Małopolsce oraz w Krakowie. Przykład MSIP potraktowano jako pomost pomiędzy doświadczeniami wczesnego okresu rozwoju geoinformatyki a współczesnymi rozwiązaniami geoinformatycznymi.
 

bottom of page