top of page

XXX Konferencja

Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

na temat

INTERDYSCYPLINARNA ROLA GEOINFORMACJI

– 10 listopada 2021 r.

[ w trybie zdalnym ]

MRIT_LOGO_PION_PL_biale_tlo.png
Patronat Honorowy

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej z przyjemnością zaprasza na kolejną Konferencję z cyklu GEOINFORMACJA W POLSCE, której tematem przewodnim będzie

 

Interdyscyplinarna rola geoinformacji.

 

Konferencje Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej służą wymianie poglądów, doświadczeń i opinii środowisk i ośrodków zainteresowanych tworzeniem i stosowaniem informacji geoprzestrzennej w różnych dziedzinach wiedzy, gospodarki, administracji publicznej i edukacji  z uwzględnieniem potrzeb zarówno o charakterze społecznym, jak też osobistym. Jednocześnie konferencje te popularyzują dorobek ich uczestników prezentowany podczas obrad oraz publikowany w wydawanym przez Towarzystwo czasopiśmie naukowym  Roczniki Geomatyki.

       

W bieżącym roku Konferencja PTIP została objęta Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Obrady będą koncentrowały się wokół następującej problematyki:

 

●    Nauczanie geomatyki w czasach pandemii
●    Interdyscyplinarne zastosowania geoinformacji
●    Tendencje rozwojowe geoinformatyki
●    Geoinformacja w rejestrach publicznych, otwarte zbiory danych
●    Infrastruktury geoinformacyjne w kraju i zagranicą
●    Upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym dla szerokiego korzystania z geoinformacji
●    Rozwój młodej kadry (sesje młodych geomatyków).  

 

W tych szerokich ramach tematycznych powinny się mieścić referaty zgłaszane na konferencję. Jedna z sesji oraz panel dyskusyjny poświęcone będą doświadczeniom i praktykom w zakresie nauczania geomatyki w czasach pandemii.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej, szkolnictwa, produkcji i usług, twórców i użytkowników informacji geoprzestrzennej. Udział członków PTIP, doktorantów oraz studentów kierunków geoinformacyjnych będzie możliwy na specjalnych warunkach.
Z uwagi na trwającą epidemię konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, jako wideokonferencja. Podczas konferencji odbędą się sesje referatowe, posterowe oraz fora dyskusyjne. Po pierwszym dniu konferencji odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.

                                                                 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Konferencja organizowana jest na zasadach samofinansowania, co oznacza, że  udział w konferencji jest odpłatny.

OPŁATY KONFERENCYJNE

Opłata konferencyjna za uczestnictwo jednej osoby wynosi:

  • pełnopłatna – 100 zł  przy wpłacie do 30.09.2021 r. i 120 zł po tej dacie (tj. do dnia 5 listopada 2021 r.),

  • członkowie PTIP z opłaconymi składkami – 60 zł  przy wpłacie do 30.09.2021 r. i 80 zł po tej dacie (do 5 listopada 2021 r.),

  • obniżona (studenci i doktoranci) – 50 zł  przy wpłacie do 30.09.2021 r. i 60 zł po tej dacie.

Z opłaty konferencyjnej zwolnione są  grupy uczniów szkół średnich, studentów 
i doktorantów zgłoszone przez ich opiekunów naukowych do dnia 29 października 2021 r.    

 

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

Dostępne są następujące formy zgłaszania uczestnictwa:

  • indywidualne: formularz A

  • grupowe dla pracowników zgłaszanych przez instytucje: formularz B

  • grupowe dla studentów i doktorantów zgłaszane przez ich opiekunów naukowych: formularz C 

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie uczestnictwa przez wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego (patrz wyżej) oraz dokonanie przelewu odpowiedniej opłaty konferencyjnej na numer konta: 16 2130 0004 2001 0957 3197 0001 Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, ul. Modzelewskiego 27, 02-679, Warszawa, do dnia 29 października 2021 r., a w pozycji „tytułem” wpisać nazwiska uczestników.

ZGŁASZANIE REFERATÓW I POSTERÓW

Referaty i postery należy zgłaszać na odpowiednich formularzach w terminie
do 30.09.2021 r.  Objętość streszczenia powinna wynosić 1500 - 2000 słów (łącznie z pozycjami bibliograficznymi)

– zgłoszenie referatu (formularz D),

– zgłoszenie posteru (formularz E).

 

Informacja o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia lub posteru do prezentacji podczas  konferencji zostanie przekazana autorom zgłaszającym do 10.10.2021 r.

Streszczenia zakwalifikowanych referatów i posterów, w postaci komunikatów naukowych,  zostaną opublikowane w czasopiśmie Roczniki Geomatyki.

 

INNE INFORMACJE

Na tej samej stronie zostaną kolejno umieszczone, a także rozesłane pocztą elektroniczną:

  • w październiku 2021 r. – szczegółowy program konferencji oraz druk zgłaszania grup studentów i doktorantów przez ich opiekunów naukowych.

Ewentualne pytania należy kierować do Sekretarza Towarzystwa dr hab. inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej, prof. WAT mailowo na adres: ptip@ptip.org.pl.

 

                                                                                                             dr hab. Marek Baranowski, em, prof. IGiK

                                                                                                 Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

bottom of page