Zarząd Towarzystwa (kadencja 2019 - 2021)

 

 • dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK, prezes

 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, wiceprezes
 • dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof. WAT, sekretarz i skarbnik

 • dr inż. Kazimierz Bujakowski

 • dr hab. inż Jerzy Chmiel

 • prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

 • dr inż. Adam Iwaniak

 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski

 • dr inż. Dariusz Korpetta

 • prof. dr hab. Jacek Kozak

 • prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, prezes honorowy