top of page

Zarząd Towarzystwa (kadencja 2021 - 2024)

 

 • dr hab. Marek Baranowski, em. prof. IGiK, prezes

 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, wiceprezes
 • dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof. WAT, sekretarz i skarbnik

 • dr inż. Kazimierz Bujakowski

 • dr hab. inż Jerzy Chmiel, prof. PW

 • prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW

 • dr hab. inż. Adam Iwaniak, prof. PWr

 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW

 • prof. dr hab. Jacek Kozak

 • prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, prezes honorowy

 

bottom of page