top of page

Zaproszenie na webinarium

12.11.2020

Otrzymaliśmy zaproszenie na webinarium "What happens when AI meets Location: AnImage Recognition use case", które odbędzie się w dniu 19 listopada o godz. 7:00 (rano, czas w Warszawie). Zachęcamy do udziału.

Walne Zebranie Członków 2020

22.10.2020

W dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 16:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej w trybie zdalnym. Obrady będą prowadzone poprzez aplikację MS Teams. 

Zapraszamy wszystkich członków PTIP do udziału w Walnym Zebraniu..

Interesujące warsztaty i panele

22.10.2020

W przyszłym tygodniu odbywają się dwa ciekawe webinaria. Poniżej ich linki:

______________________________________________________________________

GIScience Education 2nd Panel Discussions (Oct 27)

website:  https://www.globalgiscienceeducation.org/conversations/panel-2-implementing

registration:  https://forms.gle/L1DSVHTWz9QuXNjPA

______________________________________________________________________

Workshop GO-PEG workflows and data requirements for data harmonisation “a step towards High Value Datasets” (Oct 29)

website: https://www.go-peg.eu/ 

registration:  https://www.go-peg.eu/2020/10/01/go-peg-workshop/

Nowy termin GISscience 2020 / 2021

11.05.2020

Komitet Organizacyjny Konferencji GIScience 2020 podjął decyzję o przełożeniu Konferencji w Poznaniu na drugą połowę 2021 roku.

Odszedł od nas Profesor Bogdan Ney

23.03.2020

Z prawdziwym żalem informujemy, że w dniu 23 marca 2020 roku zmarł Profesor Bogdan Ney, członek rzeczywisty PAN, wieloletni: Przewodniczący Wydziału VII PAN, Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej orz wieloletni członek Rady Naukowej Roczników Geomatyki. Będzie nam bardzo brakowało Pana Profesora.

Zmiany w redakcji Roczników Geomatyki

6.11.2019

Zarząd PTIP powiadamia, że Prof. Jerzy Gaździcki - Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Roczniki Geomatyki oraz Sekretarz Redakcji mgr inź. Ewa Musiał złożyli w dniu 9. 08. 2019 r.rezygnacje ze swoich stanowisk wraz uzasadnieniem. Podczas XXXIX Konferencji PTIP Prezes Towarzystwa uroczyście podziękował Obu Osobom za wieloletnią pracę na rzecz tego periodyku. O wynikających stąd zmianach w składzie redakcji,  a także zmianach w trybie wydawania Roczników Geomatyki będziemy informowali na witrynie czasopisma.

Otwarte Walne Zebranie Członków 2019

23.10.2019

W dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 18:00 odbędzie się Otwarte Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Obrady będą prowadzone w sali 4.01 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul Rektorska 4 w Warszawie. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

XXIX Konferencja PTIP - Program szczegółowy

22.10.2019

Dostępna jest II wersja Programu szczegółowego XXIX Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat GEOINFORMACJA WOBEC WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH, która odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, w dniach 6-7 listopada 2019 roku.​ 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ KONFERENCJI

XXIX Konferencja PTIP - Komunikat nr 2

02.10.2019

Dostępny jest Komunikat nr 2 dotyczący XXIX Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat GEOINFORMACJA WOBEC WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH, która odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, w dniach 6-7 listopada 2019 roku.​ Zawiera on ramowy program obrad.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ KONFERENCJI

Konferencja GIScience 2020 w Poznaniu

19.06.2019

W dniach 15-18 września 2020 roku w Poznaniu odbędzie się 11 konferencja z cyklu GIScience organizowana tym razem przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Konferencje te są organizowane co dwa lata od 2000 roku w różnych miejscach świata. Ostatnia odbyła sie w 2018 roku w Melbourne. Są one poświęcone problematyce nauki o geoinformacji, której podstawy określił Prof. Michael Goodchild w 1991 r.

1 / 1

Please reload

Aktualności

bottom of page