top of page
polski
English
PAKIET
PAKIET PROGRAMOWY
PANCHROMATYCZNY
PANORAMOWANIE
PARALAKSA PODŁUŻNA
PARALAKSA POPRZECZNA
PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA
PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH
PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY
PEANO KRZYWA
PERSPEKTYWA
PERSPEKTYWA DYNAMICZNA
PERSPEKTYWA IMPLEMENTACYJNA
PERSPEKTYWA PROCESOWA
PERSPEKTYWA PROJEKTOWA
PERSPEKTYWA PRZYPADKÓW UŻYCIA
PERSPEKTYWA ROZMIESZCZENIA
PERSPEKTYWA STATYCZNA
PERSPEKTYWA WDROŻENIA
PESEL
PHARE
PIKSEL
PKN
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
PLATFORMA
PLIK
PLOTER
PLOTER BĘBNOWY
PLOTER ELEKTROSTATYCZNY
PLOTER RASTROWY
PLOTER STOŁOWY
PLOTER WEKTOROWY
POCHODZENIE DANYCH PRZESTRZENNYCH
POCZĄTKOWA ZDOLNOŚĆ OPERACYJNA
PODKLASA
PODPIS CYFROWY
PODPIS ELEKTRONICZNY
PODSTAWA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
PODTYP
PODZIAŁ LOGICZNY
POKRYCIE
POKRYCIE PODŁUŻNE
POKRYCIE POPRZECZNE
POLIGONIZACJA
POLITYKA PRZESTRZENNA
POLSKA NORMA
POMIAR
POWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA OBRAZOWANIA
POWIERZCHNIA ODNIESIENIA
POWIERZCHNIA REGRESJI
POWIERZCHNIA SKŁADANA
POWIERZCHNIA TOPOLOGICZNA
POWIĄZANIE
POWSZECHNA TAKSACJA NIERUCHOMOŚCI
POWTARZALNOŚĆ
POZYCJA
POŁOŻENIE
POŁOŻENIE BEZPOŚREDNIE
POŁOŻENIE OKREŚLONE BEZPOŚREDNIO
POŁUDNIK GEODEZYJNY
POŁUDNIK ZEROWY
POŁĄCZENIE
PRAWA RZECZOWE
PRAWNA OCHRONA BAZ DANYCH
PRAWO CYWILNE
PRAWO MURPHY´EGO
PRECYZJA
PREZENTACJA
PROCES BIZNESOWY
PROCES INTEROPERACYJNOŚCI DANYCH
PROCES WSTĘPUJĄCY
PROCES ZSTĘPUJĄCY
PRODUKT DANYCH
PROFIL
PROGRAMOWY INTERFEJS APLIKACJI (API)
PROJEKT
PROJEKT NALOTU FOTOGRAMETRYCZNEGO
PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO
PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
PROMIEŃ EPIPOLARNY
PROTOKÓŁ
PROTOKÓŁ TRANSFERU
PROTOTYP
PRZEDSIĘWZIĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIE PILOTAŻOWE
PRZENOŚNOŚĆ PROGRAMU
PRZEPRÓBKOWANIE
PRZEPUSTOWOŚĆ
PRZEPŁYWNOŚĆ
PRZESTRZENNY
PRZESTRZEŃ ROZWAŻAŃ
PRZESTĘPSTWO ELEKTRONICZNE
PRZETWARZANIE OBRAZÓW
PRZYPADEK UŻYCIA
PRZYPORZĄDKOWANIE ADRESÓW
PRÓBKOWANIE
PUNKT
PUNKT GEODEZYJNY
PUNKT KOŃCOWY
PUNKT POCZĄTKOWY
PUNKT WIDZENIA
PUNKTY NA CAL
PŁASZCZYZNA EPIPOLARNA
bottom of page